360 Derece Performans Değerlendirme Neden Önemlidir?

360 Derece Performans Değerlendirme Neden Önemlidir?

Geleneksel tek kaynaklı performans değerlendirmelere göre 360 derece performans değerlendirme çalışanların performansını çok kaynaklı olarak gözlemlemektedir. Bu sayede çalışanlardan beklenen yetkinlik performansının ölçümlenmesi, farklı bakış açılarıyla gözlemlenebilmekte nesnel ve samimi geribildirimler elde edilebilmektedir.

360 derece performans değerlendirme; çalışanın iş arkadaşları, yöneticileri, üstleri, astları, iç ve dış müşterileri ve de kendisinden derlenen geri bildirimler ışığında değerlendirilmesinden oluşur. Çok kaynaklı değerlendirmede çalışanın yetkinlik performansını kendisi dışında, başkalarının gözünden de görebilmesi, zayıf yönlerini geliştirmesinde farkındalık ve istek uyandırmaktadır.

Geçmiş yıllarda organizasyonlarda verimliliğe ulaşmanın yolunun insan kaynağından en etkin şekilde faydalanabilmekten geçtiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Günümüzde de bu durum hala geçerlidir. İşletmeler hızlı teknolojik gelişmeler yaşıyor olsalar da insan olmadan bu teknolojiyi kullanabilmek mümkün değildir. Artık üretimlerde beden gücüne ihtiyacın giderek azaldığı buna karşın beyin gücü ihtiyacının arttığı düşünülürse insan kaynağının tüm işletmelerde ön planda olduğu gözlemlenebilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte kurumlarda ve işletmelerde yaşanan yüksek teknolojik gelişme hızı, üretkenlikle paralel olarak ilerleyememektedir. Bunun için insan kaynağının yönetimi ve planlanması çok büyük önem taşır. İnsanların bir arada uyum içerisinde çalışmaları için, onların istek ve ihtiyaçlarını anlamak ve gelişimlerine yardımcı olmak gerekir. Bu gerekçelerle çıkan yönetim ihtiyacı insan kaynakları yönetimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurum ve işletmelerde verimli, etkili ve mutlu çalışmaları sağlamak için 360 derce performans değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. İyi planlanmış bir 360 derece performans değerlendirme ile tüm çalışanların yönetim sürecine katılımları sağlanır, kurum ve kişilerin ihtiyaçları belirlenir. Sonuç olarak günümüz iş dünyasında, rekabette öne çıkabilmek, gelişmeleri yakından takip etmek, başarıya ulaşabilmek ve bunu devamlı kılabilmenin yolunun insan kaynakları yönetiminde, performans değerlendirmeden geçtiğini görmekteyiz.

 

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET