Performans Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Performans Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Performans yönetimi; çalışanlara özgü yetkinlik ve hedeflerin belirlendiği, ölçümlendiği ve sonuçlarının iyileştirildiği bir süreçtir. Çalışanların en iyi şekilde yönetilebilmesi, objektif değerlendirilmesi ve geliştirebilmesi için şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda performans yönetim sisteminin hazırlanması gerekir.

Pusula360 ile performans değerlendirme süreçlerinizi %75 kısaltın. 

Etkili bir performans yönetimi performansı tanımlar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır ve performansa ilişkin geri bildirimler sunar.

Performans Yönetimi Süreçleri Nelerdir?

Performans Yönetim Süreçleri

Performans yönetimi 6 temel süreçten oluşur. Yönetimin etkili olabilmesi için doğru ve adil bir ölçümleme aracı kullanılması gerekmektedir.

1) Performansın Planlanması; Dönem başında belirlenen yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen hedef belirleme süreçleridir.

2) Performans Yöntemlerinin Seçimi; Performansın ölçümlenmesi için gerekli kriterlerin belirlenmesi.

3) Ölçümleme; Performansın belirlenen kriterler ile ölçümlenmesi süreçleridir.

4) Geri Bildirim; Değerlendirilen çalışana geri bildirimlerin sağlanması.

5) Koçluk; Performansın geliştirilebilmesi için kişinin yönlendirilmesi.

6) Sonuçların kullanılması; Değerlendirme sonuçlarının ücretlendirme, terfi, eğitim, kariyer gibi konularda kaynak olması.

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesindeki Farklar?

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi arasındaki fark

Performans yönetimi ve performans değerlendirme kavramları farklı konulardır. Performans yönetimi içerisindeki performans değerlendirme/ölçümleme bu sürecin sadece bir parçasıdır.

Performans değerlendirme çalışanın performansını yetkinlik, hedef ve diğer veriler tarafından ölçümlemesini sağlar. Performans yönetimi ise daha çok ölçümlenen verilerin kullanılmasını hedefler.

Performans değerlendirme daha çok insan kaynakları çalışanlarının sorumluluğunda yönetilir. Performans yönetimi ise yöneticiler tarafından çalışana sürekli geri bildirimler verip, sonuçların izlenmesi ve çalışanın gelişmesini hedefler.

Performans değerlendirme çalışanın zam, ödül, prim gibi finansal konularında kısmen etki eder. Performans yönetimi ise yönetici ve İK tarafından terfi, iş rotasyonu, eğitim, gelişim gibi çalışmaların tamamını içerir.

Performans Değerlendirme Yöntemleri Nedir?

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Yetkinlik kavramı, bireylerin bilgi, tutum ve becerilerini yansıtan davranışlardır. İşletmenin sahip olduğu insan kaynağının doğru ve adil performans değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmesi, yüksek performans gösteren çalışanları ayırt edebilmesi, ödüllendirebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesi için yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

Yetkinlik bazlı ölçüm yapılırken personellerin rolleri analiz edilerek belirlenmeli teknik, davranışsal ve temel yetkinlikleri ölçümlenmelidir. Yetkinlik modelinde çalışanların işlerindeki performanslarının ölçülmesi, gelişime açık olan yönlerinin ise geliştirilmesi gerekmektedir.  

Yetkinlikleri Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

 • İşletmenin vizyon, misyon ve stratejileri göz önüne alınmalıdır.
 • Tüm personel tarafından anlaşılır şekilde tanımlanmalıdır.
 • Görev tanımı ile karıştırılmamalı, mükemmel davranışa odaklanmalıdır.
 • Her pozisyon için ortak ve farklı yetkinlikler belirlenmelidir. (Yetkinlik kütüphanemizden faydalanabilirsiniz.)

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme

hedef bazli performans değerlendirme

Hedef bazlı performans değerlendirme personelin sayısal hedeflerinin belirlenmesi, ölçümlenmesi ve takip edilmesi süreçlerinden oluşur. Ölçülebilir hedefler kullanan işletmelerin en çok tercih ettiği modeldir. Tek başına veya yetkinlik bazlı performans modeliyle birlikte uygulanabilir.

Hedefler Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Hedefler belirlenirken spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (S.M.A.R.T) kriterleri aranmalıdır.

 • Spesifik:  Hedefler anlaşılır ve net olmalı.
 • Ölçülebilir: Sayısal bir veriye dayanmalı.
 • Ulaşılabilir: Gerçekçi ve elde edilebilir olmalı.
 • İlgili: Hedefler doğru kişiye tanımlanmalı.
 • Zaman Sınırlı: Tamamlanması gereken tarih belirlenmeli.

Performans Yönetiminin Sunduğu Faydalar Nelerdir?

Çalışan açısından;

 • Gelişime açık olan yönlerini analiz eder, kariyer planlama, geliştirme ve eğitim ihtiyaçları için kaynak olur.
 • Çalışanların başarılarını tespit edip, ödüllendirilmesini sağlar.
 • İş motivasyonu ve çalışan memnuniyetini arttırır.  
 • Çalışan için adil bir ücretlendirme sunar.  
 • Çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi arttırır.
 • Yöneticiler tarafından kendisinden beklenenleri bilirler.
 • İşletme içindeki sorumluluklarını daha iyi anlarlar.

Yöneticiler açısından;

 • Çalışanları ile arasındaki iletişim gelişir.
 • Planlama ve kontrol işlevlerini geliştirir, birimlerin performansını arttırır.
 • Çalışanların geliştirmesi gereken yönlerini tespit edip, koçluk yapabilirler.
 • Yetki devri kolaylaşır.
 • Yönetsel becerilerini geliştirirler.

İnsan Kaynakları açısından;

 • Eğitim ihtiyacı ve bütçesi kolay bir şekilde belirlenir.
 • İnsan kaynakları planlaması için kaynak niteliği görür.
 • Çalışanların gelişim potansiyelleri doğru belirlenir.

Pusula360, personellerinizi yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirmenize olanak tanır, sunduğu raporlar ile işinizi kolaylaştırır.

Demo talep etmek için tıklayın

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET