İyi Bir Takım Lideri için 8 İpucu

İyi Bir Takım Lideri için 8 İpucu

Çalışanlar her yeni görevle birlikte öğrenme yaşarlar. Yönetici veya liderler bu öğrenmeleri çalışana fark ettirmeli, gerekli ipuçlarını, geri bildirimleri vermelidir. Çalışanlara rehberlik edilirken onlara performans düşüklüğünün olası nedenleri sorularak analiz edilmeli, ihtiyaçları olduğunda onlara yardımcı olunacağı belirtilmelidir. Sizde bir takım içinde lider olabilirsiniz. İşte takım arkadaşlarınıza iyi bir rehberlik için size önerilerimiz:

1. Çalışanın Güçlü ve Zayıf Yönlerini Tanımasına Fırsat Sağlayın

Personel Güçlü ve Zayıf Yönler

Çalışanınızın zayıf yönlerini gördüğünüzde iş bölümünde ona uygun olmayan kısımları saptayabilir, bu kısımları o alanda becerisi yüksek başka çalışanınızla dengeleyebilirsiniz. Çalışanınızda gözlemlediğiniz güçlü yönlere ilişkin işleri çalışana vermek onun iş doyumunu dolayısıyla iş verimliliğinizi arttıracaktır.

2. Çalışanın Sorumluluk Almasına ve Kendi Kararlarını Vermesine İmkân Verin

Personel Sorumluluk

Firmaların büyümesinde etkili olan bir faktördür çalışanın sorumluluk alması. Küçük riskli işlerde çalışanınıza sorumluluk verebilirsiniz. Bu çalışanınızda ona güvendiğiniz duygusunu oluşturacaktır. Küçük risklerin üstesinden gelebilen çalışanınıza yeterince güvendikten sonra ona daha fazla karar hakkı tanıyabilirsiniz.

 

3. Önceliklerinizi ve Performans Beklentilerinizi Açıkça İfade Edin

Çalışan Performans Değerlendirme

Bu personelinizin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak ve daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda eksik gördüğü becerilerini geliştirmesini sağlayacaktır.

İlginizi çekebilir; Başarılı Takım Çalışmasının 7 Özelliği

4. Yeni veya Zor Bir Görev Karşısında Personelinizi Cesaretlendirin

Çalışan Cesaret

Personelinizin küçük risklerin üstesinden geleceğini inanması büyük işlere adım atmasını destekleyecektir. Çalışanınız bu sayede sınırlarını genişletebileceğini görecek ve bu cesaret verişinizden dolayı size güvenini artacaktır.

 

5. Kendine Güveni Azalmış ve Aşırı Stresten Bunalmış Çalışanlarınız İçin Zaman Ayırın ve Uygun Desteği Sağlayın

Çalışan Destek ve Gelişim

Çalışanlar inançla gerçekleştirdikleri bir işten olumlu dönüt alamadıklarında kendilerini başarısız ve yetersiz hissedebilirler. Bu durumda onların kendine güvenlerini geri getirecek kişi yöneticileridir. Her insanın bazen başarısız olabileceğine, bunalabileceğini fakat yine de ayağa kalkabileceklerini duymaya ihtiyaçları vardır. Bu noktada çalışana destek sağlanmalıdır.

İlginizi çekebilir; İş Hayatında Güven Oluşturmanın 6 Yolu

 

6. Çalışana Performansı Hakkında Düzenli Geribildirim Verin, Organizasyon İçindeki Rolünü Belirtin 

Çalışan Geri Bildirim

Bu, çalışanın neleri gerçekleştirebildiğini ve neleri gerçekleştirmesi gerektiğini görmesini sağlayan bir ayna niteliğindedir. Geribildirimlerin düzenli ve ayrıntılı bir şekilde verilmesi önemlidir.

 

7. Çalışanların Uygun Eğitimleri Almasını Destekleyin, Fikirlerini Dinleyin, Bilgili, Girişken ve Kararlı Olmaları İçin Onları Cesaretlendirin

Çalışan Eğitim Destek

Bu çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu sayede çalışanın iş tatmini ve üretkenliği artacaktır.

 

8. İyi Bir Rol Model Olun

Çalışan Rol Model

Çalışanlarınız işe verdiğiniz önemi, emeği, girişmiş olduğunuz riskleri gördüğünde işini nasıl yürütmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar ve bu yönde harekete geçerler. Bu onlara işi anlatmanızdan daha etkili bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir;

Takım Çalışması Nedir?

Yararlanılan Kaynak:

Barutçugil, İ (2002). Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Geylan, R (2013). Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bilgin, L (2015). Çalışma Psikolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET