Performans Değerlendirme Formu Nedir?

Performans Değerlendirme Formu Nedir?

Performans değerlendirme formu, işletmeniz açısından performans değerlendirme işleminin daha kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyan, süreçlerinizi kısaltan, danışmanlık maliyetlerinizi düşüren formlardır.

Performans inceleme formu veya çalışan performans değerlendirme formu, olarakta bilinen bu formlar iş yeri performans geri bildirimi söz konusu olduğunda bireyin güçlü ve zayıf yönlerini öne çıkaran bir değerlendirme sistemiyle birlikte kullanılmaktadır. Kurum içi olumlu değişimi teşvik etmek için çalışanların değerlendirme süreci genel olarak ele alınmalıdır.

İdeal bir performans değerlendirme formu aşağıdaki kriterleri içerir:

 • Cümleler açık ve net bir şekilde olmalıdır.
 • Yazılı ve anlatım dili net bir yaklaşım içermelidir.
 • Kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
 • Rol, hedefler, KPI'lar, verimlilik ve daha fazlası gibi konuları kapsamalıdır.
 • Formun kişiselleştirilmesi ve çalışanın pozisyonuna göre değerlendirilmesi gerekir.

Pusula360 online performans değerlendirme formunun en önemli özelliği, tüm performans değerlendirme yöntemleri ile uyumlu olmasıdır. 90, 180, 270 ve 360 derece ölçüm yöntemlerine kolaylıkla uyum sağlayabilen performans değerlendirme formları, değerlendirme işlemlerinin farklı şekillerde yapılabilmesine de olanak sunmaktadır.

Pusula360 ile yetkinlik formunuzu dakikalar içinde oluşturun ve yönetin. 

Örneğin işletme içerisinde yer alan bir departmanda çalışan kişileri 90 derece performans değerlendirme sistemine tabi tutarken, bir başka kısımda çalışan personelleri 360 derece performans değerlendirme sistemine dâhil etmek mümkündür. Bunun yanı sıra performans değerlendirme anketi, ara yüzünün basit ve anlaşılabilir olması nedeni ile de tercih sebebidir. Bu formda her yetkinlik türü için belirli bir ağırlık puanı belirlenmiştir ve değerlendirme bu ağırlık puanları üzerinden yapılmaktadır.

Performans değerlendirme anketinin bir diğer özelliği ise yetkinlik kütüphanesinden kopyalama yapabilmeye imkân tanımasıdır. Kütüphane içerisinde bulunan yetkinliklerin forma eklenebilmesi ya da istenilmeyen soruların formdan çıkarılması mümkündür.

Yetkinlik Kütüphanesi

Pusula360 ile hazır performans değerlendirme anketlerini kullanabilirsiniz. 

Ayrıca soruların sıralamalarının değiştirilmesi de bu formun sunmuş olduğu kolaylıklar arasındadır. Yapılan değerlendirme neticesinde geri bildirim formunun bulunması ve bu sayede değerlendirme sonuçlarının şeffaf bir şekilde personeller ile paylaşılması da bu formun özellikleri arasındadır. Son olarak da elde edilen verilerin doğrudan Excel’e aktarılma imkânının olmasından söz etmek mümkündür.

Pusula360 Performans Değerlendirme Formunun Avantajları

Performans değerlendirme formu, performans değerlendirme işlemine sunmuş olduğu katkılar ve avantajlar nedeni ile başvurulan araçlar arasındadır. Bu formu cazip kılan avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Performans değerlendirme formunun sunmuş olduğu en önemli avantaj, hata payının sıfıra indirilebilmesidir. Form içerisinde bulunan yazım yanlışlarının ya da işlem sonuçlarından doğa hataların giderilebilmesi ve ölçümlerin sıfır hata ile yapılabilmesine olanak sağlaması açısından performans değerlendirme formun büyük artılara sahiptir.
 • Performans değerlendirme işlemi, işletmeler belirli bir maliyet getirmektedir. Özellikle büyük işletmelerde bu değerlendirmenin yapılabilmesi açısından hatırı sayılır bir bütçenin ayrılması gerekebilir. Performans değerlendirme formu ise manuel olarak hazırlanabilme, kolay dağıtılabilme ve toplanabilme, kısa sürede raporlama yapabilme gibi kolaylıklar sağlaması nedeni ile operasyonel maliyetlerden tasarruf edilmesine yardımcı olur.
 • Performans değerlendirme formunun bir diğer avantajı ise değerlendirme işlemi için harcanan sürenin yüzde 75’e kadar kısaltılabilmesine yapmış olduğu katkıdır. Klasik yöntemler ile yapılan değerlendirmeler genellikle işletmelere zaman kaybettirmektedir. Değerlendirme formları ise kolay ve hızlı uygulanabilir olması nedeni ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.
 • Performans değerlendirme formu ile gelişmiş raporlar hazırlayabilmek mümkündür. Bu gelişmiş raporlar hem tek tek bireylerin performanslarına yönelik, hem de bir bütün olarak işletmenin performansına yönelik hazırlanabilmektedir. Gelişmiş raporlar sayesinde eksiklikler daha net bir şekilde ifade edilebilmekte ve nokta atışlarla çözüm üretilebilmektedir.
 • Performans değerlendirme formunu değerli kılan ve çalışanlar açısından da kabul edilebilir olarak nitelendirilmesine neden olan şey, bu formun değerlendirilen kişilerin haklarını korumayı vaat etmesidir. Personeller arasındaki şahsi meselelerden dolayı değerlendirme esnasında yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak amacı ile performans değerlendirme formu etkin çözümler üretmektedir. Oluşabilecek haksızlıklara karşı çapraz soru yöntemi ile katılımcıların dikkatlerini ölçme; cevap tekrar oranlarının belirlenmesi sayesinde verilen cevapların yanlılığını ölçme; değerlendirme için harcanan sürenin tespit edilmesi ile soruların gerçekten okunup okunmadığının belirlenmesi gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

Performans Değerlendirme Formu İçin Kullanabileceğiniz Bazı Yetkinlikler

Yetkinlik, bir örgüt içerisinde yer alan bireylerden bazılarında bulunan ayırt edici niteliklere verilen genel isimdir. Yetkinlik, genellikle üstün performansa kapı açan bir durumdur. İnsanlarda doğuştan gelen yetkinliklerin bulunabildiği gibi, eğitim yolu ile sonradan bazı yetkinlikleri elde etmek de mümkündür. Yetkinliğin en çok kullanıldığı alanlardan biri de insan kaynakları birimleridir. Performans değerlendirme açısından önemli bir parametre olan yetkinliğin ölçülebilmesi için hazırlanan formlarda kullanılabilecek yetkinliklerden bazıları şunlardır:

 • Bireysel Gelişime Katkı: Çalışanlarının motivasyonlarının sağlanması açısından önemli bir durum olan bireysel gelişime katkı, bireylerde eksik olan yönlerin tespit edilmesine ve eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerisi üretilmesine olanak sağlar. Personellerde bulunan eksikliklere ek olarak işletmedeki sorunların çözümü açısından da yararlıdır.
 • Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme: Çalışanların performanslarını artırmayı hedefleyen bu yaklaşımlar, çalışanların işletmeyi ve işletme hedeflerini daha kolay bir şekilde benimsemesini ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için daha özveri ile çalışmalarını sağlar.
 • Değişime Açıklık: Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan değişiklikler, işletmeler için itici bir güç oluşturmaktadır. Bu amaçla değişim tahminlerinin doğru yapılması ve doğru kaynaklar ile bu değişimin hayata geçirilmesi gereklidir.
 • Dış İlişkiler ve Müşteri Odaklılık: Ölçümlenebilir yetkinlikler arasında işletmenin dış çevresi ile ilişkiler ve müşteriler memnuniyetinin sağlanmasına yönelik hareketler de önem arz etmektedir.
 • Genel Kültür: İş alanının dışında personelin kendi sosyal ve kültürel yetkinliklerinin artırılması da önemlidir. Personellerin işletmeyi temsil ettiği göz önüne alındığı zaman, kendilerine genel kültür anlamında yapmış oldukları katkı, işletme imajına katkı sağlar.

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

Pusula360 performans değerlendirme yazılımı, performans değerlendirme işlemi yapmak isteyen işletmeler için hazırlamış olan ve sıfır hata ile bu işlemin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yazılımdır.

Hem hedef bazlı performans değerlendirme uygulaması için, hem de yetkinlik bazlı performans değerlendirme uygulaması için kullanışlı olan bu yazılım çok sayıda işletme tarafından tercih edilmektedir.

Pusula360 işletme içerisinde faaliyet gösteren personellerin tek tek değerlendirilebilmesine ve genel olarak da işletmenin değerlendirilebilmesine sunmuş olduğu katkı sayesinde, işletmelerin kusursuz gelecek planları belirlemesi için yardımcıdır.

90, 180, 270 ve 360 derece değerlendirme yöntemleri ile uyumlu olan 360 derece performans değerlendirme sistemi ile hem çalışanların birbirlerini değerlendirmeleri hem de yöneticiler tarafından çalışanların değerlendirilmesi mümkündür.

Pusula360, hedef bazlı performans değerlendirme uygulamasında, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına ve hedeflerde yaşanan sapmalara hangi durumların sebep olduğuna dair rasyonel raporlar sunmaktadır.

Performans Değerlendirme Formu Raporları

Yetkinlik bazlı performans değerlendirme uygulamasında ise personellerin yetkinliklerinin ölçülmesi ve geliştirilebilir yetkinliklerin belirlenmesinde etkilidir. Pusula360 performans değerlendirme yazılımının bir diğer avantajı ise büyük ölçüde özelleştirilebilir olmasıdır. Tüm işletmeler için ya da işletme içerisinde yer alan personeller için standart bir değerlendirme uygulamak, rasyonel sonuçlar sağlamaz.

Pusula360 ise özgünleştirilebilir ve değiştirilebilir niteliklere sahiptir. Bu nedenle de her zaman daha doğru netice alınmasını sağlamaktadır.

Performans Değerlendirme Formunun Avantajları Nelerdir?

Pusula360 performans değerlendirme formlarının birçok avantajı mevcuttur.

Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlara yöneticilerinin beklentilerini gösterir.
 • Çalışanın iş performansı hakkında faydalı geri bildirimler sunar.
 • Terfiler, maaş artışları ve işten çıkarmalar gibi istihdam kararlarını adil bir şekilde belirlemenize olanak tanır.
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine yardımcı olur.
 • Çalışan eğitim ve gelişim programlarını planlamanıza yardımcı olur.
 • Performans hedeflerini ve standartlarını belirlemenize olanak tanır.
 • Çalışanların iş sorumluluklarını yerine getirmek için hangi araçlara ihtiyaç duyduklarını anlamanıza destek olur.
 • Liderlik potansiyeline sahip olan yetkin çalışanları tespit etmenize yardımcı olur.

Pusula360 performans değerlendirme formunun sunmuş olduğu en önemli avantaj, hata payının olmamasıdır. Form içerisinde bulunan yazım yanlışlarının ve işlem sonuçlarının sebep olduğu hataların giderilebilmesi ile ölçümlerin sıfır hata ile yapılabilmesine olanak sağlaması, performans değerlendirme formunu büyük bir avantaj olarak niteler.

Performans değerlendirme, işletmelere belirli bir maliyet oluşturur. Özellikle büyük işletmelerde bu değerlendirmenin yapılabilmesi açısından hatırı sayılır bir bütçenin ayrılması gerekebilir. Pusula360 performans değerlendirme formu ise manuel otomatik hazırlanabilme, kolay dağıtılabilme, toplanabilme ve kısa sürede rapor oluşturabilme gibi kolaylıklar sağlaması nedeni ile maliyetlerden tasarruf edebilmenize yardımcı olur.

Performans değerlendirme formunun bir diğer avantajı ise değerlendirme işlemi için harcanan sürenin daha da az bir zaman dilimine indirgenebilmesidir. Klasik yöntemler ile yapılan değerlendirmeler genellikle işletmelere zaman kaybı olarak geri dönüş verir. Değerlendirme formları, kolay ve hızlı uygulanabilir olması nedeni ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.

Performans değerlendirme formu ile çeşitli gelişmiş raporlar hazırlayabilmek mümkündür. Bu gelişmiş raporlar hem çalışanların performanslarına yönelik uyarlanabilmesi hem de bir bütün olarak işletmenin performansına yönelik hazırlanabilmesi de önemli avantajları arasındadır. Gelişmiş raporlar sayesinde eksiklikler daha net bir şekilde ifade edilebilmektedir.

Performans değerlendirme formunu değerli kılan ve çalışanlar açısından da kabul edilebilir olarak nitelendirilmesine neden olan en önemli kriter, bu formun değerlendirilen kişilerin haklarını korumayı vaat etmesidir. Oluşabilecek haksızlıklara karşı çapraz soru yöntemi ile katılımcıların dikkatlerini ölçme; cevap tekrar oranlarının belirlenmesi sayesinde verilen cevapların yanlılığını ölçme; değerlendirme için harcanan sürenin tespit edilmesi ile soruların gerçekten okunup okunmadığının belirlenmesi gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

İnsan kaynakları uzmanları tarafından hazırlanmış formlarımıza Pusula360'a üye olarak ulaşabilir, ücretsiz kullanabilirsiniz. 

Size özel demo talep etmek için tıklayın.

Demo Talep Et

 

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET