İstifa Nedir, İstifa Ederken Bilmeniz Gerekenler

İstifa Nedir, İstifa Ederken Bilmeniz Gerekenler

İstifa, bir iş yerinde çalışan kişinin kendi isteği dahilinde süreli ya da süresiz olarak işten ayrılmasıdır. İstifa etmek çalışanın temel haklarından birdir. Ancak istifa ederken de dikkat edilmesi ve uyulması gereken bir süreç söz konusudur. Bu sürecin takip edilmesi, çalışanın haklıyken haksız duruma düşmemesi açısından önemlidir.

Nasıl İstifa Edilir?

İşinden ayrılmaya yani istifa etmeye karar veren kişi öncelikle bu kararından emin olmalıdır. Sonrasında da çalıştığı şirketin İK departmanına ya da doğrudan bağlı olduğu yönetici ile durumu paylaşmalıdır. Her şirketin bu konuda farklı prosedürleri olacağından dolayı, önce sözlü iletişime geçmek daha doğru olacaktır. Sonrasında ise istifa için gerekli olan dilekçenin tamamlanarak sunulması gereklidir.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstifa dilekçesi kaleme alınması en kolay olan dilekçelerden biridir. İstifa için dilekçe yazılacağı zaman İK birimine hitaben yazılmalıdır. Dilekçede işe başlanılan tarih ve çalışma süresi belirtildikten sonra kişinin kendi isteği ile o günün tarihini belirterek istifa etmek istediği belirtilmelidir. İnternet üzerinden daha önceden yazılmış olan istifa dilekçesi örnekleri bu konuda kişilere yardımcı olabilir.

İhbar Süresi ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

İstifa işleminin ardından kişiden boşalacak pozisyonda sıkıntı olmaması adına, çalışan istifa edeceğini belirli bir süre öncesinden bildirmekle yükümlüdür. Buna ihbar süresi denilmektedir. Çalışma süreleri 6 ayı geçmemiş olan kişiler 2 hafta önceden; 6 ay ve 1.5 yıl arasında çalışan kişiler 4 hafta önceden; 1,5 ve 3 yıl arasında çalışanlar 6 hafta önceden; 3 yıldan çok çalışanlar ise 8 hafta önceden istifalarını bildirmek zorundadır.

İş Arama Süresi Nedir?

İş arama süresi, İş Kanunu ile güvence altına alınmış bir haktır. Çalışanın başka bir iş aramak için günlük 2 saat iş yerinden ayrılmasını ifade etmektedir. İşverenin bu duruma izin vermemesi suç teşkil etmektedir. Günlük 2 saat olan iş arama süresi, işin durumuna bağlı olarak günün herhangi bir saatinde kullanılabilir. 

İstifalarda 2 Ay Süresi Nedir?

Bir işe girildikten sonra ilk 2 ay içerisinde istifa edilmek isteniliyorsa, bu durumda herhangi bir ihbar süresi geçerli değildir. İlk 2 ay hem işverenin hem de çalışanın deneme süresidir. Bu yüzden de ilk 2 ayda istifa etmenin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Çalışan dilekçesini vererek doğrudan ayrılabilir.

Tazminat ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

İşten kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden kişiler kıdem tazminatı alamazlar. Ancak bu durumun bir istisnası söz konusudur. Eğer çalışan 3600 prim gününü doldurmuşsa, tazminat almaya hak kazanır. Bu çalışma günlerinin tamamını bir şirkette tamamlamış olmaya da gerek yoktur. 3600 günü dolduran kişiler, son şirketlerinde çalıştığı gün kadar tazminat alırlar.

Haklı İstifa Sebepleri Nelerdir?

İş Kanunu, haklı gerekçelerle istifa eden birisi için kıdem tazminatı hakkı vermiş ve ihbar süresini de kaldırmıştır. İstifa etmek için haklı sebepler; sağlık nedenleri, genel ahlaka uymayan davranışların sergilenmesi ve zorlayıcı nedenler olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir.

Evlilik Sebebi ile İstifa

İş Kanunu, yeni evlenen kadınlara evliliklerinin ilk 1 yılında istifa etmeleri hakkını da tanımaktadır. Evlilik nedeni ile istifa etmek isteyen kişiler, yazacakları bir dilekçe ile bunu işverenlerine bildirmelidir. Daha sonra çalışanın kıdem tazminatı da alarak işten ayrılabilmesi söz konusudur. Ancak bu durumda ihbar tazminatı almak mümkün değildir.

Askerlik Sebebi ile İstifa

Askere gitmek için işinden ayrılacaklara da İş Kanunu kolaylıklar sağlamıştır. Bu amaçla istifa etmek isteyen kişiler de durumu bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Sonrasında ise içeride birikmiş olan tüm haklarını ve kıdem tazminatlarını alarak işlerinden ayrılabilirler. Ancak evlilik istifalarında olduğu gibi, askerlik istifalarında da ihbar tazminatı almak mümkün değildir.

Referans İsteği

İstifa eden çalışanın hakları İş Kanunu ile belirtilmiştir. Kişi istifa yolu ile işinden ayrıldığı zaman, işvereninden kendisine daha sonraki iş yerlerinde referans olması için istekte bulunabilir. Ancak bu referansın verilip verilmeyeceği tamamen iş yeri ile alakalı bir durumdur. İyi ve sorunsuz bir şekilde iş yerinden ayrılan kişiler, ayrıldıkları iş yerini referans olarak bir sonraki işlerinde de kullanabilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET