Evlilik İzni Kaç Gündür? Nasıl kullanılır?

Evlilik İzni Kaç Gündür? Nasıl kullanılır?

Evlilik izni işçi statüsünde çalışan kişilerin, evlenmeleri durumunda kullanmaları için tanınmış bir haktır. İşçileri ve çalışma hayatını ilgilendiren çoğu konu gibi, çalışma izninin süresi de İş Kanunu’nda açık bir şekilde beyan edilmiştir. İşverenlerin çalışanları bu haktan mahrum bırakmaları mümkün değildir. Kanuna göre evlenen kişiler 3 gün ücretli olarak izin alabilirler. Ancak kanunda belirlenen izin süresi, asgari bir değerdir. İşverenlerin bu değerin altına düşmeleri mümkün değildir, ama isterlerse bunun daha üzerinde bir izin süresi de tanıyabilirler.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır?

İş Kanunu’nda evlilik izni kaç gündür sorunun açık bir yanıtı vardır. Ancak aynı durum, iznin ne zaman kullanılacağı konusunda geçerli değildir. Bu yüzden de zaman zaman işverenler ile çalışanlar arasında evlilik izninin düğünden önce mi yoksa sonra mı kullanılacağı ya da nikah kıyılması durumunda da bu iznin kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tartışmalar yaşanmaktadır. Kanun bu konuda açık bir madde içermediğinden dolayı, işveren ve çalışan uzlaşma yoluyla bir karara varmalıdır.

Hafta Tatili/Genel Tatil/Ulusal Bayrama Denk Gelen Evlilik İzinleri

İş Kanunu’nun karara bağlamadığı ve ihtilafların yaşandığı durumlardan biri de hafta tatili ya da resmî tatile denk gelen günlerde kullanılan izinlerin, evlilik iznine dahil olup olmadığıdır. Kanunda evlilik izninin “gün” bazında belirlenmiş olması bu tartışmaların temel noktasını oluşturmaktadır. Doğru ve vicdanı olanı resmî tatil günlerinin ve hafta tatillerinin evlilik iznine denk gelen günlerini saymamaktır. Zira kişi bu günlerde çalışmakla yükümlü olmadığı için, izin kullanmasının bir gerekliliği de söz konusu değildir. Bu durumda da görüş birliğine vararak karar vermek en doğru yol olacaktır.

Evlilik izni ücretten kesilir mi? Yıllık izin hakkından düşer mi?

Çalışan bireylerin evlenmeleri durumunda verilen evlilik izni ücretli bir izindir. Yani bu süre zarfında kişiler çalışmamalarına rağmen ücretlerini almaya devam ederler. Ayrıca evlilik izninin yıllık izinden düşmesi de söz konusu değildir. Kanunun çalışan kişilere tanımış olduğu ücretli izin hakkı 3 gündür. Ancak işveren ve çalışan arasında farklı uygulamaların yapılması da olanaklıdır. Örneğin işverenin istemesi halinde bu izni ücretli olarak daha fazla uzatması mümkündür. Ya da 3 gün ücretli izine ek olarak ücretsiz izin kullanması için hak tanıması da mümkündür. Ancak İş Kanunu’nda belirlenmiş olan asgari 3 gün ücretli izinin kaldırılması ya da ücretinin ödenmeden kullandırılması yasal olarak suç teşkil etmektedir.

Evlilik izni birden fazla kez kullanılabilir mi?

Çalışanlar için İş Kanunu’nda tanımlanmış ve güvence altına alınmış olan evlilik izni her evlilik durumunda yeniden kullanılabilir. Her evlilik için sadece bir kez izin kullanılması mümkündür. Ancak çalışanın eşinden ayrılması ve yeniden bir başkası ile evlenmesi durumunda bir kez daha izin kullanabilmesi hakkı tanınmıştır.

Evlilik İzni Nasıl Alınır?

Evlilik döneminde ya da evliliğin gerçekleşmesi ile birlikte evlilik izni kullanmak isteyen çalışanlar, bunun için önceden işverenlerini bilgilendirmeli ve son günlere sıkıştırma yapılmamalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bu iznin nikah sonrasında mı yoksa düğün sonrasında mı kullanılacağı tartışmalı bir konudur ve işveren ile çalışan arasında mutabakata varılarak çözülmelidir. Nikahtan önce başvuru yapacak olan kişiler, nikah tarihinin alınmasıyla birlikte bu tarihi işverenlerine bildirmeli ve izin için dilekçe ile resmi olarak başvuruda bulunmalıdır. Düğün sonrası için evlilik izni kullanmak isteyen kişiler ise yine düğün tarihinin tam olarak belirlenmesinin ardından işvereni izin talebi konusunda bilgilendirmelidir. Dilekçe ile izin başvurusunda bulunulması halinde, işverenin ret hakkı bulunmamaktadır.

Evlilik İzni Dilekçesi Örneği

Evlilik için izin almak isteyen kişiler, işverenlerine bu konuyu dilekçe ile bildirmelidir. Evlilik izin dilekçesinin nasıl yazılacağını bilmeyen kişiler internet üzerinden evlilik izni dilekçe örneği bularak örnek alabilirler. Dilekçe hazırlanırken işverene ya da daha kurumsal işletmelerde ilgili birime hitaben kaleme alınmasına dikkat edilmelidir. Her ne kadar evlilik izninin yasal dayanağı işverenler ya da ilgili birimler tarafından bilinse de dilekçede “4857 Sayılı İş Kanunu’nun İkinci Ek Maddesi Uyarınca” ibaresine yer verilerek bu durum hatırlatılmalıdır. Dilekçede iznin kullanılmak istenildiği tarih de açık olarak belirtilmelidir. Dilekçe daha sonra ıslak imza ile imza altına alınmalı ve bir fotokopisi saklanmak suretiyle orijinali işverene ya da işyeri yetkililerine teslim edilmelidir.

İşçi Evlilik İzin Dilekçesi Örneği
 
Tarih: …/…/20…
 
İŞVEREN
 
ADI SOYADI/UNVANI
 
ADRESİ
 
…/…./20… tarihinde gerçekleşecek olan düğünüm/nikahım için kanuni evlilik iznimi kullanmak istiyorum.
 
Gereğini rica ederim.
 
Saygılarımla,
 
İŞÇİNİN
 
ADI SOYADI
 
T.C. NO
 
(İmza)
 
ÇALIŞTIĞI DEPARTMAN/BÖLÜM
 
İZNİNİ GEÇİRECEĞİ ADRESİ
 
EKİ: DÜĞÜN/NİKAH DAVETİYESİ
 

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET