İnsan Kaynakları Bölümünde Çalışmak İçin 9 Neden

İnsan Kaynakları Bölümünde Çalışmak İçin 9 Neden

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim biçimleri büyük ölçüde değişikliğe uğramış ve bu durum işletmelerin yapısında da bazı yeniliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Küresel ölçekli şirketlerin ilk olarak ortaya çıktığı bu dönemlerde, şirketlerin organizasyon yapısına yeni birimler de eklenmiş ve daha profesyonel hale getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle 80’li yıllardan başlayarak her geçen gün kendisini daha baskın şekilde hissettiren liberalizm çağında şirketlerde oluşturulmaya başlanan birimlerden biri de insan kaynakları bölümü olmuştur. Bu bölümün varlığının temelinde, işletmeler açısından nitelikli iş gücünün değerinin anlaşılması yatmaktadır. Yeni çalışan istihdam etme ve var olan çalışanların eğitilmeleri, desteklenmeleri, diğer birimler ile koordine edilmeleri gibi görevleri üstlenen insan kaynakları departmanı bu alanda çalışmak isteyenler için birtakım avantajlı olanaklar sunmaktadır.

Şirket Geleceğinde Söz Sahibi Olma

İnsan kaynakları bölümünün en temel görevlerinden biri, işe alınacak olan yeni personellere karar verilmesidir. İnsan kaynakları departmanı bu doğrultuda, iş başvurusunda bulunan adayların değerlendirilmesi ve istihdama yönelik karar verilmesi konusunda yetkilidir. Ayrıca internet üzerinde bulunan kariyer platformlarından, şirket ihtiyaçları doğrultusunda aramalar yapmak da bu departmanın görevlerinden biridir. İstihdam için seçilecek kişiler hem kısa vadede hem de uzun vadede işletme verimliliğine etki edeceği için, dolaylı olarak insan kaynakları departmanında çalışan kişiler şirketin geleceğini belirlemekte söz sahibidir.   

Daha Yüksek Maaş

İnsan kaynakları departmanında çalışmayı avantajlı hale getiren durumlardan biri de bu departmanda çalışan kişilerin, şirketin genel maaş ortalamasının daha üzerinden bir maaş almasıdır. Şirketler açısından stratejik öneme sahip olan insan kaynakları uzmanı ile uzman yardımcıları, sosyal saygınlıklarının yanı sıra maaş yönüyle de ön plandadır. Öyle ki iyi yetişmiş bir insan kaynakları uzmanı, şirket içerisinde yönetici pozisyonunda çalışan kişiler ile eşit ya da yakın bir maaş alabilmektedir.

İnsanların Yaşamlarına Dokunmak

İnsan kaynakları bölümünde çalışan kişiler ve özellikle de karar verme statüsünde bulunan uzmanlar, şirket geleceğinde rol oynadıkları gibi, insanların geleceklerinde de rol oynamaktadır. İstihdam edilecek kişilere daha saygın bir konum tanınması, okuldan yeni mezun olmuş bir öğrencinin kendisini ispat edebileceği bir alan yaratması, sürekli eğitim uygulamaları ile çalışanların daha önce bilgi sahibi olmadıkları konularda bilgilenmeleri gibi işlevleri ile bu departman insanların hayatlarına dokunmakta ve onlara yeni kapılar aralamaktadır.

Sorunların Çözümüne Katkı Sağlamak ve Manevi Doyum

Şirket içerisinde çalışan kişilerin zaman zaman farklı sorunlarının olabilmesi mümkündür. Personel sorunlarının çözümü konusunda da insan kaynakları departman öncü role sahiptir. Özellikle sorunların büyümeden çözüme ulaştırılması, bu departmanın önemli görevlerinden biridir. İnsan kaynakları uzmanları bu görev sayesinde şirket içi huzurun artırılmasına ve iş ortamının sorunsuz hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu katkı, bireylere manevi bir mutluluk ve doyum hissi de yaratmaktadır.

İlginizi Çekebilir; En Çok Okunan 20 İnsan Kaynakları Kitabı

Yeni Çalışanları Motive Etme

Yeni istihdam edilen çalışanlar her ne kadar yetenekli olsalar bile, iş ortamına uyum sağlayıncaya kadar yeterince iyi performans gösteremeyebilir. İnsan kaynakları bölümü çalışanları, bu durumda olan kişinin iş ortamına daha kolay alışabilmelerini temin etmektedir. Bu durum insan kaynaklarında çalışan kişilerin, diğer çalışanlar ile daha iyi ilişki kumasına neden olmaktadır. Ayrıca yeni çalışanların motivasyonlarının kısa sürede sağlamaları sayesinde, şirket faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam etmesi olanaklı hale gelmektedir.

Her Gün Değişen İş Pratikleri

İnsan kaynakları bölümünde çalışmanın bir diğer artısı olarak, her gün farklı görevler icra etmekten söz etmek mümkündür. Normal şirket çalışanları sürekli olarak aynı işleri yaparken; insan kaynakları biriminde çalışan kişiler günlere göre farklı işler yapabilmektedir. Bu birimde, bir gün çalışanların sigorta işlemlerinin takip edilmesi, diğer gün yeni alınacak personellerin değerlendirilmesi ve bir başka günde çalışma yasalarında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi gibi çeşitlilik arz eden işler yapılabilmektedir. Bu sayede insan kaynakları çalışanları monotonluk tehlikesinden uzaklaşmaktadır.

Çalışanların Kariyerlerine Destek Olma

İnsan kaynakları bölümü içerisinde çalışan kişiler, diğer çalışanların kariyer planlamaları noktasında da destekleyici bir niteliğe sahiptir. Şirket içerisinde kariyerini geliştirmek ve pozisyonunu güçlendirmek isteyen, ancak bunu nasıl yapacağı konusunda yeterince fikir sahibi olmayan kişilerin ilk başvuru kaynaklarından biri genellikle insan kaynakları birimi olmaktadır. Bir şirket içerisinde bulunan personellerin yeteneklerini ve kişisel özelliklerini en iyi bilen kişiler olan insan kaynakları uzmanları, bu doğrultuda çalışanlara kılavuzluk etmektedir. Yalnızca çalışanların karakter planının yapılmasında değil; bu planın uygulanması esnasında da insan kaynakları uzmanları çalışanlara destek olmaktadır.

Sürekli Etkileşim

İnsan kaynakları biriminde çalışmak isteyen kişiler, etkili iletişim kurma ve insanlarla ortak çalışabilme yönlerinden kendisini geliştirmiş olması gereklidir. Zira insan kaynakları departmanının faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu iletişime dayanmaktadır. Bu birimde çalışan kişiler, diğer şirket personelleri ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Sürekli bir biçimde bütün çalışanlarla etkileşim içerisinde olmak, her iki taraf için de yüksek motivasyon kaynağıdır.

Dijital Dünyada Gerçek Kalabilme Gücü

İnsan kaynakları biriminde çalışmak, dijital ve otonom bir dünya içerisinde kısmen de olsa gerçekçi kalabilmeyi sağlamaktadır. Günümüz dünyasında şirketlerde pek çok işin bilgisayarlar ya da otonom teknolojiler ile yapıldığı göz önüne alındığı zaman, bu son derece avantajlı bir durumdur. Zira insan kaynakları departmanında bulunan bazı faaliyetlerin, bilgisayarlar tarafından taklit edilebilmeleri şimdilik mümkün değildir. Sağduyu, ileri görüşlülük, empati ve sezgi gibi yetenekler, insan kaynakları departmanı içerisinde çalışan kişilerin gerçekçi kalabilmelerini sağlamaktadır.

 

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET