360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Avantajları

360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Avantajları

Bir işletmede çalışanların güncel performanslarının tespit edilmesi ve verimliliğin maksimum düzeye çıkarılması için yeni eğitimlerin sağlanması açısından performans değerlendirme yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ancak geleneksel performans değerlendirme sistemleri; tek açıdan bakmaları, yalnızca üstler tarafından yapılmaları, yeteri kadar şeffaf olmamaları gibi nedenlerden dolayı istenilen verimin elde edilmesini engellemektedir. 360 derece performans değerlendirme sistemi ise performans değerlendirme konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Pusula360 ile performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda tamamlayabilirsiniz. 

360 Derece performans değerlendirmenin 9 avantajını sizler için derledik.

1) Kapsamlı ve Objektif Geri Bildirim

360 derece performans değerlendirme sisteminin sunmuş olduğu en büyük avantaj, değerlendirmenin objektif olarak yapılabilmesidir. İşletme içinden ve dışından birden fazla kaynak kullanılarak yapılan değerlendirmeler, daha kapsamlı değerlendirme yapabilme olanağı sunmaktadır. Her ne kadar bireyler tarafından verilen yanıtlar ile oluşturulan bu değerlendirme sistemi tamamıyla objektif olmasa da; tek bir kişi tarafından yapılan ve yeteri kadar şeffaf olmayan geleneksel değerlendirme yöntemi ile kıyaslandığında daha sağlıklı olduğu görülmektedir.

2) Geliştirilmeye Müsait Yönleri Tanıma

Performans değerlendirme işleminin yapılmasının en büyük amaçlarından biri, personelin eksikliklerinin tespit edilmesi ve bunların geliştirilmesine odaklanılmasıdır. Bu konuda 360 derece performans sistemi yine ön plana çıkmaktadır. Zira bir kişinin bakışı ile görülebilecek eksiklikler yerine; birden fazla kişinin, farklı perspektiflerden bakarak görecekleri eksikler daha isabetli olacaktır. Gelişim elde etme potansiyelinin yüksek olduğu alanlarda eğitimlere odaklanmak hem birey bazında hem de işletme bazında gözle görülür bir gelişmenin yaşanmasına neden olacaktır.

3) Kurum İçi İletişimi Geliştirme

Kurum içi iletişimin artması ve çalışanların birbirleri ile daha iyi ilişkiler kurması bakımından da 360 derece performans değerlendirme ön plana çıkmaktadır. Geleneksel yöntemde değerlendirme tek bir kişinin yani yöneticinin odağından yapıldığından dolayı, çalışanlar da birbirlerine karşı rekabetçi bir tutum benimsemekte ve zaman zaman iletişimsel kopukluklar yaşanabilmektedir. 360 derece değerlendirme sisteminde ise bireyler birbirlerine puan verdiklerinden dolayı daha işbirlikçi bir tutum içerisine girmektedir. Her birey, diğer çalışanlardan olumlu görüş alabilmek adına iletişim yönünü güçlendirmeyi ve daha etkin iletişim kurmayı amaç haline getirmektedir.

4) Kariyer Gelişimi İçin Sorumluluk Alma

Günümüzde pek çok işletme, çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimleri azaltma eğilimi içerisindedir. Bu durumda, eğitimlerin hangi yönde olacağına dair nokta atışı kararların verilmesi önem arz etmektedir. 360 derece değerlendirme sistemi bu konuda daha net sonuçlar ortaya koyduğundan dolayı hem birey bazında hem de işletme genelinde hangi eğitimlerin gerekli olduğunun belirlenmesinde kolaylık sağlamaktadır.

5) Azalan Ayrımcılık Riski

360 derece performans değerlendirme sistemi ayrımcılığı azaltması bakımından da son derece avantajlıdır. Geleneksel yöntemde değerlendirme işlemi tek bir kişi tarafından yapıldığından dolayı, adam kayırma ya da samimiyet ilişkileri dolayısıyla yeteri kadar objektif olamama gibi sorunların yaşanması söz konusudur. 360 derece performans değerlendirmede ise herkes birbirini değerlendirdiği için bu risk büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Ayrımcılık riskinin hatta ayrımcılık ihtimalinin azalması bile başlı başına bir performans artırma sebebidir. Zira zaten adil değerlendirme yapılmadığının farkında olan bireyler, bu değerlendirmede başarı elde edebilmek adına gayret sergileme konusunda isteksizdir. Ayrımcılık riskinin büyük oranda ortadan kaldırıldığı bir değerlendirme sistemi ise daha rekabetçidir ve çalışanların verimliliklerini ispat edebilmek için gayret etmelerine kapı aralamaktadır.

6) Ödül, Terfi ya da Uzaklaştırma Kararlarında İsabetlilik

Performans değerlendirmede 360 derece sistemini kullanmanın getirdiği avantajlardan bir diğeri ise ödül, terfi ya da uzaklaştırma konularında karar verilirken hakkaniyeti sağlamasıdır. Diğer yöntemler ile kıyaslandığı zaman rasyonalitesi daha yüksek olan bu yöntem baz alınarak verilen terfi, zam ya da uzaklaştırma gibi kararlar daha isabetli bir şekilde alınabilmektedir. Zamların ve ödüllerin rasyonel bir sisteme bağlı olarak verilmesi de dolaylı olarak çalışanların performanslarına olumlu yönde etki edecektir.

7) Zamandan ve Emekten Tasarruf

360 performans değerlendirme sisteminde, değerlendirmelerin online ortamda yapılması hem zaman hem de emek bakımından büyük bir avantaj sunmaktadır. Soruların dijital ortamda hazırlanmış olması ve değerlendirme işleminin de tamamen algoritmik olarak yapılması, daha kısa sürede bu işlemin tamamlanmasına olanak tanımaktadır. Bu da performans değerlendirme için daha az emeğe ihtiyaç duyulmasına anlamına gelmektedir. Ayrıca geleneksel yöntemde kullanılan kâğıt ve diğer kırtasiye giderleri de bu sayede büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.

8) Müşteri Memnuniyeti

Çalışanların performansında yaşanan iyileşmeler işletmenin kârını ve çalışanın düzeyini artırmanın yanı sıra dolaylı olarak bir başka avantaj daha sağlamaktadır. Artan çalışan performansı, işletmenin hizmet kalitesinin artmasına ve bu da dolayısıyla müşteri memnuniyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin temel amaçlarından biri olan müşteri memnuniyetini sağlamanın en kolay yollarından biri performans değerlendirmedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde sürekli olarak farklı eğitimlere tabi tutulan ve geliştirilen çalışanlarda ve dolayısıyla sunmuş oldukları hizmetlerde meydana gelen gelişimler, müşteriler tarafından kolaylıkla fark edilebilecek niteliktedir.

9) Beklentilerin Şeffaflığı

360 derece performans değerlendirme sistemi değerlendirmeye tabi tutulacak olan çalışanlar üzerindeki stresi büyük ölçüde kaldırmaktadır. Zira bu sistemde üstlerin astlardan ne istedikleri açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Geleneksel performans değerlendirme yönteminde, değerlendirmenin hangi kriterler esas alınarak yapıldığı net değildir ve bu konuda genellikle tartışmaya da kapalıdır. Yenilikçi 360 derece değerlendirme yönteminde ise bireylerden talep edilen yetkinlikler belirlidir ve bu yetkinliklerin neler olduğu da herkes tarafından bilinmektedir.

Pusula360 demo talep etmek için aşağıdaki linke tıklayın. 

Demo talep etmek için tıklayın

 

İlginizi Çekebilir;

360 Derece Performans Değerlendirmesinde Kullanılan Yetkinlikler

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Nedir?

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET