180 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

180 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

Şirketinizde veya departmanınızda performans değerlendirme metotlarını kullanmadan önce karar vermeniz gereken en önemli adımlardan biri, kaç farklı kategoriyi değerlendirmeye dahil edeceğinizi belirlemektir.

Çalışan ile yöneticinin birbirlerini karşılıklı değerlendirdikleri 180 derece performans değerlendirme sistemini tercih edebilirsiniz. Değerlendirilen kişilerin, mesleki becerileri hakkında bir fikir oluşturabilmek için gözden geçirilen kişiyle bir şekilde çalışmış olması gerekmektedir. Bunun sonucunda derlenen bilgilerin deneyime dayalı olduğunu ve değer taşıdığını garanti eder. Bu yazımızda, 180 derece performans değerlendirme sistemi nedir ve nasıl yapılır konularını ele alacağız.

Pusula360 performans değerlendirme sistemiyle katılımcılarınızı istediğiniz model ile (90,180,270 veya 360 derece) değerlendirebilirsiniz. 

 

180 Derece Performans Değerlendirme Adımları Nelerdir?

Kuruluşunuzda 180 derecelik bir inceleme yapmaya karar verdiyseniz, istenen sonuçları elde etmek için aşağıdaki adımları izlemeniz önemlidir.

1) Rolleri ve sorumlulukları belirleyin

Organigram (organizasyon şeması) içinde, mevcut rollerin her birini kategorize edin ve temel görevlerini, sorumluluklarını ve hedeflerini belirleyin. Bu bilgiler, hangi becerileri değerlendireceğinizi belirlemenizi sağlayacak ve zamanı geldiğinde yeni hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır.

2) 180 geri bildirim sürecini hazırlayın

Şirketinizin büyüklüğüne bağlı olarak, 180 derecelik bir inceleme yapmak büyük bir zorluk olabilir ve muazzam bir zaman ve kaynak yatırımı gerektirebilir. Bu nedenle, birçok şirket , süreci otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için performans inceleme yazılımı kullanır, bu da süreci çok daha hızlı ve verimli hale getirir.

Bu araçlar, ilgili formları göndermeye, geri bildirimler almaya ve her çalışanın profilini filtrelemeye özen gösterir. Bu sayede insan kaynakları departmanı yalnızca sonuçları incelemesi, temel performans değerlendirme göstergelerini analiz etmesi ve bunları incelenen çalışana aktarması gerektiği anlamına gelir.

3) Bir geliştirme planı oluşturun

Sonuçları aldığımızda değerlendirme süreci bitmiyor. Bu bilgiler, tespit edilen zayıflıkları iyileştiren ve güçlü yönlerden faydalanan bir kişisel gelişim planı tanımlamak için kullanılmalıdır. Amaç, performansı optimize etmek ve daha iyi kısa vadeli sonuçlar elde etmektir. Bir değerlendirme takvimi oluşturmanızı ve sonuçları zaman içinde karşılaştırmanızı öneririz. Süreç genellikle iyileştirmeleri, nüksetmeleri kontrol etmek ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek için belli aralıklarla tekrarlanır.

180 Derece Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Performans değerlendirme” terimi, genellikle tek yönlü bir süreci akla getirir. Yönetici, çalışanlarını işe alır ve çalışanın kendisinden herhangi bir girdi veya kendi yansıması olmaksızın performans geri bildirimi sağlar.

180 derece performans değerlendirme katılımcıları nasıl belirlenir

Pusula360 90,180,270 ve 360 derece modellerini destekler. 

Kendi performanslarını yansıtma veya işyerleri ve diğer istihdam sorunları hakkında kendi görüşlerini sunma fırsatı sağlanmadan, çalışanların süreçten yabancılaşması mümkündür. Bu durum herhangi bir işverenin isteyeceği son şeydir. 180 derecelik bir geri bildirim süreci, işveren ile çalışan arasında bir diyalog kurar, iletişimi açar ve geri bildirimi dikkate alma olasılığını artırır. Gelişme seviyesindeki bir çalışandan çok uluslu bir şirketin CEO'suna kadar herhangi bir pozisyonda mükemmelleşmenin en önemli parçalarından biri, sizden ne beklendiğini anlamaktır.

180 Derece Performans Değerlendirme Formu Nedir?

180 Derece Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Şirketinizin performans değerlendirmelerini yürütme biçiminde değişiklik yapmak zor olabilir ve yol boyunca bazı dirençler ve engeller olması muhtemeldir. Bir öz-değerlendirmeyi doldurmak zaman alır ve performans gözden geçirme toplantıları düzenlemek, birden çok çalışanı olan yöneticiler için zaman alıcı olabilir.

Tüm çalışanlarla bu tür değişikliklerin neden başlatıldığı konusunda açık bir şekilde iletişim kurmak ve herkesin hazırlık yapmak için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak çok önemlidir.

Harici bir sertifikalı koçluk ortağı ve çalışan geliştirme çözümleri sağlayıcısı ile ortaklık yapmak, kuruluşunuzun performans değerlendirme stratejisini değiştirirken son derece yararlı olabilir.

Bu tür hizmetler, açık tartışmaları kolaylaştırmak ve ölçülebilir hedeflere dayanan geliştirme planları hazırlamak için performans analizi sürecini sıklıkla bulanıklaştıran duyguyu gidermenize yardımcı olabilir.

180 Derece Performans Değerlendirme Örnekleri Nelerdir?

180 derecelik bir değerlendirmenin uygun olabileceği durumlar, bir çalışanın düşük performans göstermesi, işyerinde çözülmemiş çatışmalar olması veya birinin gelecekteki liderlik fırsatları için potansiyel göstermesi olabilir. Bu liderlik testinin en iyi sonucu vermesi için net bir yatırım getirisi oluşturmak önemlidir. Tüm bu durumlarda, 180 derece geri bildirim, sorunların çözümüne ve gelecekteki liderlik eğitimine götüren konuşmaları kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Performans Değerlendirme Raporları

Raporun ilk kısmında değerlendirmede dikkate alınacak olan yetkinliklerden bahsedilir. Sonraki bölümde ise hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme puanları yer alır. Raporun üçüncü kısmında, personele detaylı bilgi sunmak amacı ile ortalama puanlara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise her yetkinlik için katılımcıların vermiş olduğu puanlar gösterilmektedir. Raporun beşinci ve altıncı kısmı ise yorum ve değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde değerlendirmede bulunan kişilerin değerlendirilen kişi hakkındaki görüşlerine ve yorumları mevcuttur. Yedinci bölümde ise çalışana yeteneklerini ve kariyerini geliştirebilmesi açısından bir plan sunulur. Bu plan hazırlanırken, yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçlardan yararlanılır.

Demo talep etmek için tıklayın

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET