Mavi Yaka Performans Değerlendirmesi Nedir?

Mavi Yaka Performans Değerlendirmesi Nedir?

Son dönemde performans yönetimi, pek çok şirketin gündeminde ilk sıralarda bir konudur. Gerek üretim gerekse de hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler; adil, etkin, ölçülebilir, uygulanabilir ve karşılıklı fayda esasına dayanan performans yönetim sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeye çalışmaktadırlar. Bu performans değerlendirme sistemlerinden birisi de mavi yaka performans değerlendirme sistemidir.

Mavi yaka performans değerlendirme sisteminin kurulma amacını ve oluşturması gereken karşılıklı kazanımları doğru bir şekilde tanımlamak en önemli noktalardandır. Pek çok kuruluş mavi yakalı çalışanlarında da yüksek performansı sürdürülebilir kılmak istiyor ve istenen performansın altında kalan mavi yakalıların ise gelişimini sağlamak için sistematik bir çalışmaya başvuruyorlar. Peki mavi yaka performans değerlendirmesi nedir ve kriterleri nelerdir? Bu yazımızda mavi yaka performans değerlendirmesi ile ilgili merak edilen konuları ele alacağız.

Mavi Yaka Performans Değerlendirme Nedir?

Mavi yakalıların performans değerlendirmesinde çalışanlar birey olarak ele alınmaktadır. Kurumda çok karmaşık yapıya sahip olan insanı değerlendirmek; makineleri, araçları, arazileri ve binaları değerlendirmekten çok daha zordur. Bir işletmede verimliliği artırmak, kişileri yetiştirmek, geliştirmek, ödüllendirmek, çalışanları terfi ettirmek, kariyerlerini planlamak bakımından performans değerlendirmesi son derece önem taşımaktadır.

Pusula360 ile performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda tamamlayabilirsiniz. 

Mavi yaka performans değerlendirmesi de belli bir dönemi kapsar, başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Performans değerlendirme, çalışanların belirli bir dönemde gerçekleştirmiş olduğu başarı durumlarını ve ileriye yönelik gelişme potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmalardır.

Değerlendirme; çalışanların kurumda yapmış oldukları görev ne olursa olsun bireylerin yetkinliklerini, hedeflerini ve projelerini kapsayan, bireyin eksik ve fazlalıklarının, yetersiz olduğu konularda gelişim planlarının gözden geçirilmesidir.

Mavi Yaka Performans Yönetimi Nedir?

Mavi yaka performans değerlendirmesinde amaç; mavi yaka çalışanlar için de objektif bir kariyer yolu tanımlanması, bilgi ve deneyimlerin geliştirilmesi, kurum içindeki iletişim ve motivasyonun artırılması, çalışan memnuniyeti ve bağlılığının daha da yükseltilmesidir. Ayrıca, terfilerin kurum içinden gerçekleştirilmesini sağlayarak üst kademedeki pozisyonların doldurulmasıdır. Değerlendirme; çalışanların kurum içinde sergiledikleri görev ne olursa olsun bireylerin yeteneklerini, hedeflerini ve projelerini kapsar. Performans yönetimi, süreçlerin tüm mavi yakaları kapsaması için kuruma ait performans göstergelerinin belirlenmesidir. Çalışanların eksik ve fazlalıklarının, yetersiz olduğu konularda gelişim planları da gözden geçirilir.

Mavi Yaka Performans Değerlendirme Kriterlerleri Nelerdir?

Mavi yakalılarda performans göstergelerinin çok fazla olmayıp karne niteliğinde ölçülebilen değerler olması tercih edilmektedir. Değerlendirme aşaması için aşağıdaki ölçülebilir değerlerden 5 tanesi seçilebilir.

  • Mesleki Beceri
  • Üretim miktarı
  • Kalite seviyesi
  • İş kaybı süresi
  • Sorumluluk
  • İşe devamsızlık
  • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre
  • Çalışma disiplini
  • Öneri ve iyileştirme çalışmalarına katılım sağlama
kpi örnekleri nelerdir

Ücresiz e-kitabı edinmek için info@pusula360.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Değerlendirme ve ölçümleme sonucunda yeterli performansı gösteren çalışanların eğitim ihtiyaçları teknik ve mesleki eğitim programları ile desteklenmektedir. Bir üst pozisyona geçebilmeleri için gerekli olan mesleki eğitimleri almaları ve bu eğitimleri başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimlerin sonucunda genellikle sınav yapılır ve başarı gösterenlere sertifika verilir. Bazı eğitimlerin dönemsel olarak tekrarlanarak alınması gerekmektedir.

Mavi yakalı çalışanlar, iş geliştirme süreçlerini geliştirmeye teşvik edilmelidir. Bunun içinde öneri ve ödül sistemi kurulabilir. Öneriler çalışanlardan toplanır. Oluşturulacak öneri komitesi önerileri değerlendirir. Uygun öneriler ödüllendirilerek çalışanların işe olan motivasyonları arttırılması sağlanabilir.

Mavi Yaka Çalışan Performansı Artırmanın Yolları Nelerdir?

İş gücünün yeni üyelerini çekmek için, çalışanların yeni beceriler öğrenmesine olanak tanıyan bir gelişim programı geliştirmeniz faydalı olacaktır. Çalışanlara vasıflı işleri deneyimlemeleri için fırsatlar sağlamak, kurum içerisinde mavi yakalı çalışanlara ve onların emeğine saygı duyma olgusunu yeniden şekillendirecektir.

Mavi yakalı çalışanlar için çalışan bağlılığının ilk adımı, etkili bir işyeri güvenliği programına sahip olmaktır. Çalışanlar üretken olmak için iş yerinde kendilerini güvende hissetmelidir. Güvenli prosedürlerin şirket kültürünüzün bir parçası olduğunu göstermek için düzenli güvenlik toplantıları ve eğitimleri düzenleyin. Nitelikli çalışanları bulmak ve işe almak birçok mavi yakalı çalışanlara sahip şirket için büyük bir engel olsa da çalışanları elde tutmak da aynı derecede kritik bir noktadır.

Son olarak, çalışanlarınıza kesin bir kariyer yolu gösterin. Çalışanlarınız, giriş düzeyindeki işlerin daha büyük rollere dönüşme potansiyeline sahip olduğunu bilirlerse işlerine daha bağlı olacaklardır.

Pusula360 mavi yaka çalışanları için performans yeni nesil performans değerlendirme sistemidir. Demo talep etmek için aşağıdaki butona tıklayın.

İlginizi Çekebilir;

Üretim Sektörü Performans Değerlendirme Formları

Demo talep etmek için tıklayın

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET