Yöneticiler için Kılavuz: Duygusal Zeka

Yöneticiler için Kılavuz: Duygusal Zeka

Büyük liderleri bulmak zordur. Bunun nedeni kısmen, bireyleri etkili bir lider yapan becerilerin (bireyleri motive etme, ilham verme ve birleştirme yeteneği gibi) genellikle öğretilmemesidir.

Üniversiteye gittiğimizde veya işyeri eğitimini tamamladığımızda, vurgu genellikle teknik beceriler üzerindedir. Ancak işyerinde ilerleme zamanı geldiğinde, en yaygın kariyer gelişimi yöneticiliğe terfiyi içerir ve çoğu zaman yönetim konusunda eğitim yoktur.

Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirmenin birçok yolu olsa da duygusal zekanıza odaklanmak güçlü bir başlangıç noktasıdır. Bu makalede duygusal zekaya daha yakından bakacağız, bunun yöneticiler için neden önemli olduğunu tartışacağız ve kendi duygusal zekanızı geliştirebileceğiniz birkaç uygulanabilir yöntemin ana hatlarını çizeceğiz.

Duygusal Zekanın Dört Bileşeni

Duygusal zeka, kendinizi ve başkalarını ne kadar iyi anlayıp etkileyebildiğinizi ifade eder.
Aşağıda duygusal zekanın dört bileşenini inceleyeceğiz ve bunları insan yönetimi bağlamında tartışacağız.

1. Kişisel Farkındalık
2. Öz Yönetim
3. Sosyal Farkındalık
4. İlişki Yönetimi

1. Kişisel Farkındalık

Bir yönetici olarak duygusal durumunuzun işyerindeki etkileşimlerinizi belirlemesine izin vermemelisiniz ancak ne hissettiğinizi bilmiyorsanız duygularınızı kontrol etmek zor bir durum oluşturur.

Bu nedenle öz farkındalık, yani kendi duygularınızı, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi tanıma ve anlama yeteneği çok önemlidir. Öz farkındalığınızı geliştirmenin bir yolu öz değerlendirme sürecidir.

2. Öz Yönetim

Duygusal açıdan zeki insanlar, duygusal zekası daha düşük olanlarla aynı duygu yelpazesini yaşarlar; yalnızca duygularını nasıl daha iyi yöneteceklerini bilirler. Yüksek duygusal zekalı liderler yanıt verirken diğerleri tepki verebilir. Tepki vermek içgüdüsel bir refleks anlamına gelir.

Duygusal zekaya sahip kişi, bir şeyi söylemenin uygun zamanı olduğunu ve olmadığını anlar. Eğer daha önce asabi bir insanla çalıştıysanız, kendini kontrol edemeyen birinin yanında olmanın ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz. Çalışanlarınızın sizinle bu endişeyle yüzleşmesine gerek yok.

Bir yönetici olarak ekibiniz gidişatın belirlenmesi için sizden yardım ister. Öfkeyle veya bıkkınlıkla tepki verirseniz gerginlik artabilir ve duygular incinebilir. Bilgiyi işlemek, ani tepkilerinizi yönetmek ve zor bir durumda sakince tepki vermek için biraz zaman ayırdığınızda, daha bilinçli kararlar alabilir ve daha etkili bir şekilde liderlik yapabilirsiniz.

3. Sosyal Farkındalık

En basit biçimiyle sosyal farkındalık, “odayı okuma”, yani başkalarının duygularını anlama ve duruma uygun tepkinin ne olabileceğini anlama becerisidir. Sosyal farkındalık, yöneticilerin ekip çalışmasını etkileyen ve çatışmayı körükleyen kişilerarası dinamikleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda empatik karar almayı da teşvik edebilir.

Örneğin, bir yönetici, iş arkadaşlarının önünde eleştirildiğinin nasıl hissettiğini hayal edebilirse, bir çalışanı bu utanca maruz bırakma olasılığı daha düşük olabilir ve bunun yerine o kişiden özel olarak sohbet etmesini isteyebilir.

Sosyal farkındalığın temel bileşeni empatidir ve empatik yöneticilerin işyeri üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. 

4. İlişki Yönetimi

Empati duygusu olan liderler, güçlü ilişkilerin iki önemli unsuru ve yüksek performanslı bir çalışma kültürünün iki temeli olan güven ve saygıyı kazanırlar. Duygusal zekaya sahip yöneticiler, çatışma çözümü, övgü ve takdir ve ilişki yönetimi yoluyla çalışanların gelişebileceği ortamları teşvik eder. En iyi liderler, insanların sağladıkları değeri anladıkları ve katkıda bulunma fırsatına sahip olduklarını hissettikleri bir açıklık kültürü yaratırlar.

Yöneticiler İçin Duygusal Zekanın Önemi

Duygusal zeka kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve performans ve liderliğe olan faydaları defalarca kanıtlanmıştır.

Konuyla ilgili 100'den fazla kaynağın 2023'te yapılan analizi şu bulguları yineledi: "Makaleler üzerinde yaptığımız derinlemesine inceleme, duygusal zekaya sahip liderlerin hem davranışları hem de iş sonuçlarını iyileştirdiğini ve çalışma ekibi performansı üzerinde etkisi olduğunu gösterdi. Ayrıca duygusal yeterlilik ile ekip üyelerinin işe ilişkin tutumları arasında olumlu bir ilişki olduğunu da vurguladı.”

Yüksek duygusal zeka liderleri güçlü iletişim becerilerine sahiptir ve birlikte çalışmanın ödüllendirici olduğunu hissedebilirler. Ayrıca, duygusal zekaya sahip yöneticiler, çalışanların fikirlerini ifade etme, eleştirel geri bildirimlerini paylaşma ve soru sorma konusunda kendilerini rahat hissettikleri bir çalışma ortamı oluşturduğunda (psikolojik açıdan güvenli bir işyerinin tüm özellikleri), şirketler daha yaratıcı, uyarlanabilir ve yenilikçi olur.

Yüksek duygusal zeka yalnızca ekibinize ve şirketinize fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi bir lider olmanıza da yardımcı olabilir. Duygusal zekanızı geliştirmek, meslektaşlarınız ve amirlerinizle ilişkiler kurmanızda sizi destekleyecektir ve aynı zamanda her lider için gerekli olan öz yönetim için de gerçekten önemlidir.

Duygusal Açıdan Zeki Bir Yönetici Olmak

Başkalarına liderlik etmek hiçbir zaman kolay olmasa da, EQ'nuzu geliştirmek sizi daha etkili bir lider yapacak ve herkes için daha anlamlı bir iş yeri yaratacaktır. Peki duygusal zekanızın bir ayarlamaya ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Duygusal Zekayı İyileştirmesi Gerektiğinin İşaretleri ve Kendine sorman Gereken Soru

Geri Bildirimin Yanlış Yorumlanması - Ekip geri bildirimlerini düzenli olarak yanlış mı anlıyorum?
Çatışma Yönetimi Sorunları - Takım çatışmalarını çözmede zorluklarla karşılaştım mı?
Takımın Moralinin Düşmesi - Takım motivasyonunda kalıcı bir düşüş var gibi görünüyor mu?
Geri Bildirime Direnç - Geribildirimi kabul etmekte ve buna göre hareket etmekte zorlandım mı?
Artan Personel Devri - Yönetim tarzımla bağlantılı olarak daha yüksek devir oranları fark ediyor muyum?

Duygusal Zekanızı Geliştirmek için 5 Adım

Duygusal zekanızı geliştirmek için günlük etkileşimlerinize dahil edebileceğiniz bazı evrensel uygulamalar vardır. İşte uzmanların önerdiği 5 adım:

1. Açık iletişimi ve psikolojik güvenliği teşvik etmek için sorular sorun.

Soru sormak size bilgi verir ve doğrudan astlarınıza söyleyeceklerini duymak istediğinize dair sinyaller verir, bu da psikolojik güvenlik ortamını destekler. Personel üyelerinize doğrudan sorular sorarak, bireysel rollerinde nelerin işe yaradığının yanı sıra, engelleri kaldırmak ve kaynak sağlamak için yardımınıza nerede ihtiyaç duyulduğu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

• Nasılsın? Nasıl gidiyor?
• En çok yardımı nerede kullanabilirsiniz?
• Başarılı olmanızı sağlamak için neyi farklı yapabilirim?
• Benden DAHA FAZLA neye ihtiyacın var?
• Benden daha AZ neye ihtiyacınız var?

Doğrudan raporlarınızı bu şekilde geri bildirim paylaşmaya teşvik etmek, onlara tüm ekibe yardımcı olacak değerli iç görüler ve bilgiler sunmak için ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayabilir.

2. Daha güçlü ilişkiler kurmak için aktif dinleme pratiği yapın.

Etkili liderliğin temel taşı olan aktif dinleme, konuşan kişiye, dinleyicinin söyleyeceklerine değer verdiğini gösterir.

Aktif bir dinleyici, meşgul olduklarına ve konuşmayı takip ettiklerine dair ipuçları sağlar. Bu, göz teması kurma, başını sallama ve "Mm-hmm" gibi sözlü ipuçları verme gibi hareketleri içerebilir. Konuşmacının söylediklerinin ana hatlarını tekrarlamak ve "Bu doğru mu?" diye bitirmek de yararlı olabilir. Paylaştıklarını doğru bir şekilde anladığınızı onaylamak için.
İnsanlar kendilerine saygı duyulduğunu ve dinlendiklerini hissettiklerinde motive olurlar.

3. Sürekli iyileştirme için geri bildirime odaklanın.

Geri bildirim, başkalarının performansımızı nasıl gördüklerini ve bizimle etkileşimlerini nasıl deneyimlediklerini anlamamıza yardımcı olur. Geri bildirim, doğru yapıldığında bireyler ve şirketler için başarıyı artırır ve ekiplerde psikolojik güvenlik duygusunu genişletir. Ancak yanlış yapıldığında geri bildirim işyerinde kızgınlığa, güvensizliğe ve hayal kırıklığına neden olabilir.
Duygusal açıdan zeki liderler geri bildirim verme ve alma konusunda iyidirler.

Geri Bildirim Vermek

Bireyler olarak hepimiz farklı türdeki geri bildirimlere en iyi şekilde yanıt veririz ve yüksek EQ'ya sahip yöneticiler, tavsiyelerin en iyi şekilde alınmasını sağlayacak şekilde nasıl ince ayar yapacaklarını bilirler. Her bir kişinin eleştiriyi nasıl karşıladığını anladıkları için geri bildirimlerini her ekip üyesine göre uyarlarlar.

Geri Bildirim Alma

Yüksek EQ'lu liderler ayrıca çevrelerindeki kişilerden, hem doğrudan kendilerine bağlı olanlardan hem de akranlarından geri bildirim alırlar. Duygusal açıdan zeki yöneticiler, doğrudan kendilerine bağlı çalışanların kendilerini eleştirmesini engelleyebilecek bir güç dengesizliği olduğunun farkındadır. Bu nedenle, yüksek EQ liderleri, çalışanlarından geri bildirim almanın, gündelik kontroller, bire bir ve daha resmi yukarı doğru incelemeler dahil olmak üzere çeşitli yollar arar.

4. Soğukkanlılığı ve profesyonelliği korumak için tetikleyicilerinizi bilin.

İşyerinde duygusal durumlarda dürtüsel tepki vermekten kaçınmak için sizi neyin rahatsız ettiğini araştırın. Kendi duygularınıza kör olmayın. Belirli bir durumda hayal kırıklığıyla tepki veriyorsanız bazı soruları kendinize yönlendirebilirsiniz:

• O toplantıda beni bu kadar sinirlendiren ne oldu?
• Sözüm kesintiye uğradı mı?
• Sözümü kesen kişi o muydu?
• Söylenen bir şey miydi?

Daha sonra, derinlemesine düşünmek ve iç gözlem yapmak için biraz zaman ayırın. Bir dahaki sefere aynı tepkiyi vermekten kaçınmak için kalıpları arayın ve bir plan oluşturun. Herkes ara sıra soğukkanlılığını yitirse de, duygusal olarak tetiklenmiş hissetmek kötü davranışı mazur göstermez; bu nedenle, özellikle tetikleyici bulduğunuz durumlarda kendinizinkini geliştirmeye çalışın.

5. Daha fazla gelişmeye kararlı olun.

Duygusal zeka becerilerinizi geliştirmeye çalışırken, ekstra gelişime ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz alanları not edin. Belki kişisel farkındalık konusunda uzun bir yol kat ettiniz ancak ilişki yönetiminiz için hala biraz çalışmanız gerekebilir.

İlginizi çekebilir: İyi Bir Yöneticide Olması Gereken 5 Nitelik

Detaylı bilgi için Demo Talep Et butonuna tıklayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Demo Talep Et

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET