Neden Performans Değerlendirme

Neden Performans Değerlendirme

İnsan kaynakları yönetim sürecinin en önemli aşamalarından biri haline gelen performans değerlendirme, örgütün işletme amaçlarının gerçekleşmesine yapmış olduğu katkının ölçülmesi veya personelin görev ve sorumluluklarını ne denli etkin olarak yerine getirip getirmediğinin ölçümlenmesidir.

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda çalışanların işteki başarılarının zaman içinde değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler kişisel faktörler, organizasyon faktörleri ve çevresel faktörler gibi çeşitlilikler göstermektedir. Bu faktörlerdeki değişimler, zamanla çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve çalışanların performansına önemli ölçüde yansımaktadır. Bu nedenle performans değerlendirme süreçleri düzenli olarak yapılmalı ve belirli periyodlarla tekrarlanmalıdır. Böylelikle işletmeler birçok şeyi önceden fark ederek gerekli önlemleri alabilir ve sürprizlerini azaltmış olur.

İnsan kaynakları için bu süreçler göründüğü kadar basit değildir elbette. Örgütü istenen amaçlara yöneltmek, mevcut ve geleceğe ilişkin durum değerlendirmelerini yapmak, gerekli ihtiyaçları tespit etmek gerekmektedir. Bu nedenle iyi tasarlanmış bir performans değerlendirme süreci oluşturmalıdır. İyi planlanmış bir performans değerlendirmenin yöneticiye, çalışana ve genel anlamda organizasyona sağlayacağı birçok fayda bulunmaktadır. Bu faydalar bireysel, yönetsel ve örgütsel olarak aşağıdaki gibidir.

Performans Değerlendirme Amaçları Nelerdir?

Bireysel Faydaları

• Güçlü ve geliştirilmesi gereken özellikler tanınır,

• Örgütteki rol ve sorumluluklar daha iyi anlaşılır,

• Üstlerin kendisinden neler beklediği öğrenilir,

• Performansının nasıl değerlendirildiğini öğrenir,

• Performansına ilişkin elde ettiği olumlu geri besleme yoluyla iş tatmini ve özgüveni gelişir.

Yönetsel Faydaları

• Planlama ve kontrol fonksiyonlarında daha fazla etkili olur, böylece çalışanların ve birimlerin performansı gelişir,

• Çalışanlarla iletişim ve ilişkiler daha olumlu bir hale gelir,

• Çalışanların güçlü ve zayıf yönleri daha kolay belirlenir ve bu doğrultuda onlara yardımcı olunur,

• Çalışanları değerlendirirken, kendi güçlü ve güçsüz yönlerini de tanırlar,

• Çalışanların daha yakından tanınmasıyla yetki devri kolaylaşır,

• Yönetsel becerileri gelişir ya da bu becerileri uygulama imkânı elde edilir.

 

Örgütsel Faydaları

• Örgütün etkinliği ve verimliliği artar,

• Hizmet ve üretimin kalitesi gelişir,

• Eğitim ihtiyacı ve bütçesi daha kolay ve doğru biçimde belirlenir,

• İnsan kaynakları planlaması için gerekli olan bilgiler daha güvenilir biçimde elde edilir,

• Bireylerin gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir,

• Devamsızlık ve iş gücü devri gibi nedenlerle ortaya çıkan kısa dönemli beşeri ihtiyaçların giderilmesinde esneklik sağlanır.

İlginizi Çekebilir; Performans Değerlendirmenin Amaçları Nelerdir?

Pusula360, personellerinizi yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirmenize olanak tanır, sunduğu raporlar ile işinizi kolaylaştırır. 

Demo talep etmek için tıklayın

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET