Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta detayları işbu Sözleşme’nin Tanımlar (Madde2) kısmında detaylandırılmış olan www.pusula360.com (“İnternet Sitesi”) sitesinin sahibi  (“Pusula360”) ile diğer tarafta İnternet Sitesine üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayarak hizmet alımına başlayan, tüzel kişilik (“Şirket”) adına tüzel kişiliğin imzaya yetkili kişisi (“Şirket Yetkilisi”) arasında akdedilmiştir.

 

Madde 2. Tanımlar

2.1 Çalışanlar: Şirket tarafından Platform’a erişim izni verilen kişilerdir.

2.2 İçerikler: Şirket tarafından Platform’a yüklenen verilerdir.

2.3 İletişim Kanalları: Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde üyelik işlemlerinde beyan olunan anında bildirim, elektronik posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.4 Platform: Şirket’in, İnternet Sitesi üzerinden erişim sağladığı, performans değerlendirme yazılımıdır.

2.5 Pusula360: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 İç Kapı No: 1B01 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Pusula360 Yazılım Çözümleri ve Danışmanlık Limited Şirketi

2.6 Şirket Yetkilisi: Şirket adına ve hesabına Sözleşme’de taraf olan kişidir.

2.7 Ücretli Hesap: Lisans satın alımı yapan Şirket Yetkilisi hesabıdır. 

 

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

3.1 İşbu Sözleşme, Şirket’in Platform’dan faydalanması ve Şirket tarafından Platform’da paylaşılan İçerikler’e ilişkin koşul ve şartlarla ilgili 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

3.2 İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

 

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Şirket Yetkilisi, 18 yaşını doldurmuş, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gerekli hukuki ehliyete ve Şirket adına yetkiye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Şirket, Platform’dan faydalanmak için Pusula360 tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini  kabul ve beyan eder. Şirket tarafından sağlanan her türlü bilgide herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Şirket tarafından derhal Platform üzerinden güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olması ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Pusula360 sorumlu değildir.

4.3 Şirket, Platform’u yalnızca yasalara uygun faaliyetler için kullanacağını, işbu Sözleşme ve ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platform’a ilişkin olarak İnternet Sitesi’nde öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Şirket, aktaracağı İçerikler içinde Platform’a zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler (Şirket’in üzerinde kullanma hakkı olmayan, telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul eder.

4.5 Şirket tarafından paylaşılan İçerikler Şirket’in mülkiyetinde olup, İçerikler’e ait tüm sorumluluk Şirket’e aittir. Pusula360 yalnızca Platform’a ilişkin yazılım ve tasarım altyapısını sağlamakta olup, Çalışanlar veya Şirket tarafından Platform’da oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Platform’da oluşturulan belgelerin veya Platform’a yüklenen bilgi ve İçerikler’in doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Platform’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin yürürlükteki Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku  mevzuatları başta olmak üzere diğer ilgili her türlü mevzuata uygun olmasının sağlanması, Şirket’in Çalışanlar ile yaptığı paylaşımlar, belge gönderimleri, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile ve Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk istisnasız ve münhasıran Şirket’e aittir. Pusula360, Platform’un işbu Sözleşme, ekleri ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeni ile Şirket’in Platform’u kullanımını yazılı bildirimde bulunarak kısmen veya tamamen askıya alabilir.

4.7 Şirket, Platform’a kişisel verilerin yüklenmesi veya aktarılması açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olduğunu kabul eder.

4.8 Şirket, işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

4.9 Pusula360, Platform’da yeni özellikler ekleme, yazılım ve tasarım değişikliği yapma, Platform’un yeni sürümünü yayına alma v.b. hakkına sahiptir.

 

Madde 5. Ödeme ve Kullanım Koşulları

5.1 Şirket, Platform’dan ancak İnternet Sitesi’nde beyan edilen ücretleri yine İnternet Sitesi’nde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 Şirket’in Platform’u kullanabilmesi için en az 1 yıl (365 gün) süreli ve kullanacak çalışan bazında lisans anlaşması yapması gerekmektedir. Anlaşma süresi ve sistemi kullanacak çalışan sayısı faturada belirtilecektir. Lisans anlaşması başlangıç tarihi fatura üzerindeki fatura düzenlenme tarihi olacaktır. Lisans süresi tamamlandığında Platform’a giriş yapılamayacak ve artık Platform Şirket tarafından kullanılamayacaktır.

5.3 Şirket Platform’a eklediği Çalışanlar’ın herhangi bir sebeple Platform’u kullanmaması durumunda erişimlerini pasif hale getirebilecektir. Şirket 1 (bir) yıl içerisinde anlaşmaya dahil olan Çalışan sayısının %10’unu (yüzde on) pasif hale getirebilir. Pasif hale getirilen Çalışanlar anlaşmaya konu çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.  Şirket 1 yıl içinde anlaşmaya dahil olan Çalışanlar’ın %10’unun (yüzde on) mail adresini değiştirebilmektedir. Şirket, Çalışanlar’ın tümünün veya birçoğunun mail adreslerinin değişmesini istemesi durumunda, Pusula360’a başvuru yapması gerekmektedir. Pusula360 bu başvuruyu ve nedenlerini inceleyerek isteği yapmama hakkını saklı tutar. Şirket Çalışanlar’ının e-posta adreslerinin farklı bir alan adı ile değişmesi veya e-posta adreslerindeki değişiklikleri aynı şirket ve aynı Çalışanlar için değiştirdiğini kanıtlaması gerekmektedir.

5.4 Pusula360, Platform kullanımı için tahakkuk anlaşma bedelini Şirket’e fatura edecektir. Şirket, ilgili bedeli faturanın tebliği tarihini takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Pusula360’a nakden ödeyecektir. İlgili bedellere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Şirket sorumludur.

5.5 Şirket anlaşma süresi boyunca ekstra bir çalışan lisansına ihtiyaç duyması durumunda; her satın alımında minimum 10 (on) çalışan için lisans alabilir. Ekstra çalışan lisans fiyatlaması için Şirket’in aktif olduğu lisans anlaşması;

●      1 (bir) yıllık ise her çalışan için 1 (bir) yıllık ücret,

●      2 (iki) yıllık ise ve henüz ilk yılı bitmemişse 2 (iki) yıllık ücret, ve

●      2 (iki) yıllık ise ve ikinci yılına geçmiş ise 1 (bir) yıllık ücret

İnternet Sitesi’ndeki güncel fiyatlarla tahsil edilir. Ekstra alınan çalışan lisansları Şirket’in aktif olduğu lisans anlaşması sonuna kadar geçerlidir ve aktif olduğu lisans süresini uzatmaz. 

 

Madde 6. Hesap ve Şifre

6.1 Şirket, tek bir şirket hesabı tesis etme hakkına sahiptir. Platform tarafından Şirket’e verilmiş olan şifreyi başka kişilere veremez. Platform’a erişim sağlanan elektronik posta adresi, şifrenin gizliliğini korumaktan Şirket sorumludur.

6.2 Şifrenin yetkili olmayan kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi sebebi ile, Çalışanlar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan istisnasız ve münhasıran Şirket sorumludur. Şirket bu durumda meydana gelecek zararlardan Pusula360 sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

6.3 Şirket, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Pusula360’a bildirecektir.

 

Madde 7. Verilerin Saklanması

7.1 Şirket, Platform’a yüklenen İçerikler’in kopyalarını ve yedeklerini Sözleşme süresince saklayacaktır. Pusula360, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber maksimum düzeyde çaba harcayacaktır.

7.2  Pusula360’ın Platform’un çalışmasını tamamen durdurması, şirketin iflas etmesi veya kapanması halinde, Şirket tarafından Platform’a yüklenmiş olan İçerikler’in kopyaları, yedekleri Pusula360 tarafından Şirket’e teslim edilecektir ve Şirket tarafından ödenen lisans ücretinin kullanılan aylar çıkartıldıktan sonra iadesi Pusula360 tarafından Şirket’e ödenecektir.

7.3 Pusula360, Platform’a üye olan fakat ücretli üyeliğe geçmeyen hesaplara ait verileri en fazla 1 (bir) yıl saklar.

 

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1 İnternet Sitesi ve Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Pusula360’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Şirket’e devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Pusula360’a Şirket’in Platform’a erişimi, kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlarla, ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır

8.2 Şirket, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde İnternet Sitesi üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform üzerinde yapılan işlemler loglanarak kaydedilmektedir. Pusula360 bu logları periyodik olarak kontrol etmekle birlikte Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde İnternet Sitesi üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde Pusula360, Şirket'in hesabını süresiz iptal etme, silme ve zararlarından dolayı her türlü maddi, manevi zararlarını ve tazminat taleplerini ferileriyle birlikte Şirket’ten talep etme hakkına sahiptir.

8.3 Şirket, herhangi bir şekilde Pusula360’ın ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. herhangi bir amaçla kullanamaz.

 

Madde 9. Sorumluluğun Kısıtlanması

9.1 Pusula360 Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Pusula360, Platform’un her zaman erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Şirket, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği mümkün olan en kısa zamanda açılacağını kabul eder. 

9.2. Pusula360, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

9.3 Şirket, Platform’un sadece yazılım ve tasarım altyapısını sağlamakta olduğunu, kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından sorumlu olmadığını bildiğini beyan ve taahhüt eder.

9.4 Şirket, Platform’un kullanımına yetki verdiği kişilerin ve Çalışanlar’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanlar’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Pusula360’a herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Pusula360 Şirket tarafından Platform’a girişi yapılan İçerikler’den sorumlu olmayacaktır.

9.5 Pusula360, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

9.6 Şirket, Platform’u kullanım yetkisi verdiği kişilerin ve Çalışanlar’ın, Platform’da oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Platform’un Şirket tarafından girişi yapılmış İçerikler’i işleyerek oluşturduğu bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere; her türlü belgeler, içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Pusula360’ın sorumlu olmadığını bildiğini beyan ve taahhüt eder.

9.7 Şirket, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Pusula360’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Pusula360’ın Platform’un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

Madde 10. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

10.1 Şirket’in, Platform’u kullanmaya başlamak için İnternet Sitesi üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylaması Şirket’in işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Şirket’in Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

10.2 İşbu Sözleşme Şirket tarafından elektronik ortamda kabulü (Platform’a üye olması) ile birlikte yürürlüğe girecek, anlaşma süresi boyunca ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme’nin Şirket tarafından herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde Şirket tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

10.3 Şirket tarafından demo hesap iptal edilmek istenildiğinde Pusula360’ın iletişim kanallarında belirtilen mail adresine "Hesabı Kapat" başlık konulu mail gönderilecektir. Şirket tarafından ücretli hesap iptal edilmek istenildiğinde, Şirket tarafından iptal talebini içeren ve Şirket Yetkilisi tarafından imza ve kaşe içeren bildirimi Pusula360’ın yasal adresine gönderecektir. Pusula360 kapatma işlemlerini (7) yedi iş günü içinde tamamlayacaktır. Şirket hesabının kapatılmasını takiben 1(bir) aylık süre boyunca Platform’a yüklediği verileri ve içerikleri talep etme hakkına sahip olup, aksine bir talep olmadığı sürece Pusula360 tüm verilerinizi, en geç 1(bir) ay içerisinde Platform’dan silme hakkına sahiptir. Aktif sözleşmesi bulunmayan veya Pusula360 ile çalışmayı bırakmış veya lisans süresi sona ermiş veya sadece demo hesabı oluşturmuş hesapların verileri belli periyotlarla sistemden tamamen silinmektedir. 

10.4 Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir.

10.5 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Şirket, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır.

10.6 Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında yer alan beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Pusula360 Şirket’in üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi yukarıda belirtilen şekilde feshederek Şirket’in Platform nezdinde erişimini bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Pusula360 Şirket tarafından Platform’a yüklenen içerikleri askıya alma veya erişimi sona erdirme tarihinden itibaren, aksine bir talep olmaması durumunda en çok 1(bir) ay süresince saklar. Bu süre bittikten sonra ise Pusula360, Şirket’in hesabını tümüyle kapatacak ve İçerikler ile birlikte Şirket’e ait tüm verileri Platform’dan silecektir.

10.7 Şirket’in beyan ve taahhütlerine aykırı eylemleri nedeniyle Pusula360 Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. Böyle bir durumda Pusula360'ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Şirket’ten talep hakkı saklıdır.

 

Madde 11. Muhtelif Hükümler

11.1 Şirket, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirketin'in ve Pusula360’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.3 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

11.4 Pusula360, Şirket ile kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresi veya İnternet Sitesi’nde yer alan genel bilgilendirmeler vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. Şirket, bildirmiş olduğu elektronik posta adresinin tebligata esas olduğunu ve bu elektronik posta adresine yapılan tüm yazılı bildirimlerin hukuka uygun ve usulüne uygun tebligat sayılacağını kabul ve beyan eder. Şirket, İletişim Kanallarında belirtilen verilerini güncel tutmanın ve İnternet Sitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmenin kendisine ait bir sorumluluk olduğunu beyan ve taahhüt eder.

11.5 Şirket, Platform ve İnternet Sitesi ile ilgili her türlü talep ve şikayetlerini Pusula360’a ait info@pusula360.com e-posta adresine iletebilir.

11.6 Pusula360, ileride doğacak teknik zaruretler veya tabi olduğu mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme içeriğinde değişiklikler yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm ile alakalı bildirim Şirket’in Platform’a kayıt olduğu ve yönettiği e-posta adresine gönderilir ve bildirimin yapıldığı tarih itibariyle Şirket bakımından hüküm ifade edecektir. Şirket’in ilgili değişiklik, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmü kabul etmemesi durumunda Şirket’in sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız ve ücret iadesiz şekilde fesih etme hakkına sahiptir.

11.7 İşbu Sözleşme ve ekleri Türk Hukuku ile uygulanacak olup, ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET